19 lipca 2019 – ogłoszenie wyników rekrutacji

W dniu 19 lipca 2019 r. zostały ogłoszone wyniki rekrutacji na studia stacjonarne pierwszego stopnia i jednolite magisterskie, a także część pozostałych studiów.

Kandydatom zakwalifikowanym gratulujemy i zapraszamy do złożenia dokumentów w terminie i miejscu wskazanym przez komisje rekrutacyjne w informacji dotyczącej statusu kwalifikacji. Niezłożenie dokumentów jest równoznaczne z rezygnacją kandydata z podjęcia studiów na danym kierunku studiów.

Kandydaci, którzy są na liście rezerwowej oczekują na ewentualne przesunięcie na liście rankingowej.

Więcej informacji:

Lista dokumentów wymaganych od osób zakwalifikowanych na studia

Rekrutacja krok po kroku

—————-

Kandydatów, którzy są jeszcze zainteresowani podjęciem studiów na Uniwersytecie Warszawskim zapraszamy do wzięcia udziału w rekrutacji na studia, na które trwa jeszcze rejestracja lub w ewentualnej II turze rekrutacji (uruchamianej w przypadku niewypełnienia limitu miejsc na danym kierunku studiów).

W przypadku uruchomienia II tury rekrutacji będzie ona przebiegać wg terminów określonych dla poszczególnych kierunków studiów w harmonogramie rekrutacji na rok 2019/2020, w tym na studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie w terminie 12.08-11.09.2019.

Rejestracja odbywa się na systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów.