24 sierpnia – ogłoszenie wyników rekrutacji

Wyniki rekrutacji na stacjonarne studia I stopnia i jednolite magisterskie, a także część pozostałych studiów zostaną opublikowane na kontach rejestracyjnych kandydatów w dniu 24 sierpnia, o godz. 14:00, a w przypadku kierunku logopedia ogólna i kliniczna – 25 sierpnia.

Osoby zakwalifikowane składają dokumenty w dniach 25-27 sierpnia, a osoby z listy rezerwowej czekają na ewentualne zwolnienie miejsc. Informacje o wymaganych dokumentach znajdują się tutaj.

W przypadku niewypełnienia limitu miejsc komisje rekrutacyjne będą zapraszać kandydatów z listy rezerwowej do założenia dokumentów w kolejnych terminach, zgodnie z harmonogramem rekrutacji.

Podczas składania dokumentów w tym roku obowiązywać będzie reżim sanitarny. Obowiązkowe jest zakrycie ust i nosa oraz zachowanie odstępu 1,5-2 m od innych osób. Komisje rekrutacyjne mogą informować kandydatów również o dodatkowych wytycznych w tym zakresie.