Zasady i terminy rekrutacji na studia

Kandydatów zainteresowanych podjęciem kształcenia na naszej uczelni zapraszamy do zapoznania się z ofertą studiów oraz terminami i zasadami rekrutacji na studia I i II stopnia od semestru letniego roku akademickiego 2021/2022, a także na rok akademicki 2022/2023.

Linki do stron z informacjami:

Na stronie Zasady rekrutacji zostały również zamieszczone kryteria przyjęcia w kolejnych latach dotyczące laureatów i finalistów olimpiad.