5 lipca 2019 – zakończenie rejestracji na studia

W dniu 5 lipca 2019 r. rejestracja na studia stacjonarne pierwszego stopnia i jednolite magisterskie, a także część pozostałych studiów została zamknięta.

Kandydatów, którzy dokonali zapisów na studia zachęcamy do zapoznania się z informacjami nt. dalszych kroków rekrutacji, opłaty rekrutacyjnej, dokumentów wymaganych od osób zakwalifikowanych na studia oraz terminami ewentualnych egzaminów, ogłoszenia wyników i składania dokumentów (dostępnymi przy każdym kierunku studiów).

Kandydatów, którzy nie dokonali zapisu, a są zainteresowani podjęciem studiów na Uniwersytecie Warszawskim zapraszamy do wzięcia udziału w rekrutacji na studia, na które trwa jeszcze rejestracja lub w ewentualnej II turze rekrutacji (uruchamianej w przypadku niewypełnienia limitu miejsc na danym kierunku studiów). W przypadku uruchomienia II tury rekrutacji będzie ona przebiegać wg terminów określonych dla poszczególnych kierunków studiów w harmonogramie rekrutacji na rok 2019/2020, w tym na studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie w terminie 12.08-11.09.2019.

Rejestracja odbywa się na systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów.