Akty prawne 2016/2017

UCHWAŁA NR 379 SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie warunków, trybu i terminów postępowania rekrutacyjnego na studia pierwszego stopnia, ednolite studia magisterskie i studia drugiego stopnia na Uniwersytecie Warszawskim w roku akademickim 2016/2017 [pobierz]


Załącznik nr 1 do uchwały nr 379 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 20 maja 2015 r.: Szczegółowe warunki i tryb postępowania rekrutacyjnego na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia, jednolitych studiów magisterskich i studiów drugiego stopnia na Uniwersytecie Warszawskim w roku akademickim 2016/2017 [pobierz]

Załącznik nr 2 do uchwały nr 379 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 20 maja 2015 r.: Warunki i tryb postępowania rekrutacyjnego na studia równoległe oraz przeniesienia z innych uczelni na studia pierwszego stopnia, jednolite studia magisterskie i studia drugiego stopnia na Uniwersytecie Warszawskim w roku akademickim 2016/2017 [pobierz]

Załącznik nr 3 do uchwały nr 379 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 20 maja 2015 r.: Postępowanie rekrutacyjne na studia pierwszego stopnia, jednolite studia magisterskie i studia drugiego stopnia na Uniwersytecie Warszawskim w roku akademickim 2016/2017 prowadzone na podstawie porozumień zawartych pomiędzy jednostkami rekrutującymi Uniwersytetu Warszawskiego oraz pomiędzy jednostkami rekrutującymi Uniwersytetu Warszawskiego i innymi uczelniami w Polsce [pobierz]

Załącznik nr 4 do uchwały nr 379 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 20 maja 2015 r.: Harmonogram rekrutacji na studia pierwszego stopnia, jednolite studia magisterskie i studia drugiego stopnia na Uniwersytecie Warszawskim w roku akademickim 2016/2017 [pobierz]

Załącznik nr 5 do uchwały nr 379 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 20 maja 2015 r.: Kwestionariusz dla kandydatów niepełnosprawnych i przewlekle chorych Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych [pobierz]


UCHWAŁA NR 240 SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 21 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych zasad przyjmowania na studia laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego oraz laureatów i finalistów konkursów ogólnopolskich i międzynarodowych w roku akademickim 2015/2016, 2016/2017 oraz 2017/2018 [pobierz]

UCHWAŁA NR 584 SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 18 maja 2016 r. w sprawie określenia limitów przyjęć na studia pierwszego stopnia, jednolite studia magisterskie i studia drugiego stopnia na Uniwersytecie Warszawskim w roku akademickim 2016/2017 [pobierz]


ZARZĄDZENIA NR 9 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 25 stycznia 2016 r. w sprawie szczegółowych unormowań dotyczących postępowania rekrutacyjnego na studia pierwszego stopnia, jednolite studia magisterskie i studia drugiego stopnia na Uniwersytecie Warszawskim na rok akademicki 2016/2017 [pobierz]