Akty prawne 2018/2019

UCHWAŁA NR 139 SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 24 maja 2017 r. w sprawie warunków, trybu i terminów postępowania rekrutacyjnego na studia pierwszego stopnia, jednolite studia magisterskie i studia drugiego stopnia na Uniwersytecie Warszawskim w roku akademickim 2018/2019 [pobierz]

  • Załącznik nr 1 do uchwały nr 139 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 24 maja 2017 r.:

Szczegółowe warunki i tryb postępowania rekrutacyjnego na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia, jednolitych studiów magisterskich i studiów drugiego stopnia na Uniwersytecie Warszawskim w roku akademickim 2018/2019 [pobierz]

  • Załącznik nr 2 do uchwały nr 139 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 24 maja 2017 r.:

Warunki i tryb postępowania rekrutacyjnego na studia równoległe oraz przeniesienia z innych uczelni na studia pierwszego stopnia, jednolite studia magisterskie i studia drugiego stopnia na Uniwersytecie Warszawskim w roku akademickim 2018/2019 [pobierz]

  • Załącznik nr 3 do uchwały nr 139 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 24 maja 2017 r.:

Postępowanie rekrutacyjne na studia pierwszego stopnia, jednolite studia magisterskie i studia drugiego stopnia na Uniwersytecie Warszawskim w roku akademickim 2018/2019 prowadzone na podstawie porozumień zawartych pomiędzy jednostkami rekrutującymi Uniwersytetu Warszawskiego [pobierz]

  • Załącznik nr 4 do uchwały nr 139 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 24 maja 2017 r.:

Harmonogram rekrutacji na studia pierwszego stopnia, jednolite studia magisterskie i studia drugiego stopnia na Uniwersytecie Warszawskim w roku akademickim 2018/2019 [pobierz]

  • Załącznik nr 5 do uchwały nr 139 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 24 maja 2017 r.:

Kwestionariusz dla kandydatów niepełnosprawnych i przewlekle chorych [pobierz]

UCHWAŁA NR 140 SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 24 maja 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad przyjmowania na studia laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego oraz laureatów i finalistów konkursów ogólnopolskich i międzynarodowych w roku akademickim 2018/2019, 2019/2020 oraz 2020/2021 [pobierz]

UCHWAŁA NR 311 SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 18 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia limitów przyjęć na studia pierwszego stopnia, jednolite studia magisterskie i studia drugiego stopnia na Uniwersytecie Warszawskim w roku akademickim 2018/2019 [pobierz]

ZARZĄDZENIE NR 9 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 18 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowych unormowań dotyczących postępowania rekrutacyjnego na studia pierwszego stopnia, jednolite studia magisterskie i studia drugiego stopnia na Uniwersytecie Warszawskim na rok akademicki 2018/2019 [pobierz]


Akty prawne dotyczące przyjęć na podstawie potwierdzania efektów uczenia się zdobytych poza edukacją formalną na Uniwersytecie Warszawskim:

UCHWAŁA NR 373 SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie potwierdzania efektów uczenia się zdobytych poza edukacją formalną na Uniwersytecie Warszawskim [pobierz]

UCHWAŁA NR 141 SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 24 maja 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu postępowania rekrutacyjnego na studia na podstawie potwierdzania efektów uczenia się zdobytych poza edukacją formalną na Uniwersytecie Warszawskim w roku akademickim 2018/2019 [pobierz]

ZARZĄDZENIE NR 10 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 18 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowych unormowań dotyczących rekrutacji na studia w trybie potwierdzania efektów uczenia się zdobytych poza edukacją formalną na Uniwersytecie Warszawskim na rok akademicki 2018/2019 [pobierz]