Akty prawne 2019/2020

UWAGA! W związku z wejściem w życie Ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce zasady rekrutacji oraz katalog kierunków na rok akademicki 2019/20 mogą ulec zmianie do końca grudnia 2018 r.

UCHWAŁA NR 325 SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie warunków, trybu i terminów postępowania rekrutacyjnego na studia pierwszego stopnia, jednolite studia magisterskie i studia drugiego stopnia na Uniwersytecie Warszawskim w roku akademickim 2019/2020 [pobierz]

Załącznik nr 1 do uchwały nr 325 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 23 maja 2018 r.:
Szczegółowe warunki i tryb postępowania rekrutacyjnego na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia, jednolitych studiów magisterskich i studiów drugiego stopnia na Uniwersytecie Warszawskim w roku akademickim 2019/2020 [pobierz]

Załącznik nr 2 do uchwały nr 325 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 23 maja 2018 r.:
Warunki i tryb postępowania rekrutacyjnego na studia równoległe oraz przeniesienia z innych uczelni na studia pierwszego stopnia, jednolite studia magisterskie i studia drugiego stopnia
na Uniwersytecie Warszawskim w roku akademickim 2019/2020 [pobierz]

Załącznik nr 3 do uchwały nr 325 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 23 maja 2018 r.:
Postępowanie rekrutacyjne na studia pierwszego stopnia, jednolite studia magisterskie i studia drugiego stopnia na Uniwersytecie Warszawskim w roku akademickim 2019/2020 prowadzone na podstawie porozumień zawartych pomiędzy jednostkami rekrutującymi Uniwersytetu Warszawskiego [pobierz]

Załącznik nr 4 do uchwały nr 325 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 23 maja 2018 r.:
Harmonogram rekrutacji na studia pierwszego stopnia, jednolite studia magisterskie i studia drugiego stopnia na Uniwersytecie Warszawskim w roku akademickim 2019/2020 [pobierz]

Załącznik nr 5 do uchwały nr 325 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 23 maja 2018 r.: Kwestionariusz dla kandydatów niepełnosprawnych i przewlekle chorych [pobierz]

UCHWAŁA NR 140 SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 24 maja 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad przyjmowania na studia laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego oraz laureatów i finalistów konkursów ogólnopolskich i międzynarodowych w roku akademickim 2018/2019, 2019/2020 oraz 2020/2021 [pobierz]

UCHWAŁA NR 373 SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie potwierdzania efektów uczenia się zdobytych poza edukacją formalną na Uniwersytecie Warszawskim [pobierz]

UCHWAŁA NR 326 SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu postępowania rekrutacyjnego na studia na podstawie potwierdzania efektów uczenia się zdobytych poza edukacją formalną na Uniwersytecie Warszawskim w roku akademickim 2019/2020 [pobierz]