Akty prawne 2019/2020


UCHWAŁA NR 378 SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie warunków, trybu i terminów postępowania rekrutacyjnego na studia pierwszego stopnia, jednolite studia magisterskie i studia drugiego stopnia na Uniwersytecie Warszawskim w roku akademickim 2019/2020 [pobierz]


ZAŁĄCZNIK NR 1 do uchwały nr 378 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 19 grudnia 2018 r.:

Szczegółowe warunki i tryb postępowania rekrutacyjnego na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia, jednolitych studiów magisterskich i studiów drugiego stopnia na Uniwersytecie Warszawskim w roku akademickim 2019/2020 [pobierz]


ZAŁĄCZNIK NR 2 do uchwały nr 378 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 19 grudnia 2018 r.:

Sposób przeliczania ocen ze świadectw uzyskanych za granicą, uprawniających do podjęcia studiów pierwszego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich [pobierz]


ZAŁĄCZNIK NR 3 do uchwały nr 378 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 19 grudnia 2018 r.:

Ogólne zasady przeniesienia z innej uczelni na studia pierwszego stopnia, jednolite studia magisterskie i studia drugiego stopnia na Uniwersytecie Warszawskim w roku akademickim 2019/2020 [pobierz]


ZAŁĄCZNIK NR 4 do uchwały nr 378 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 19 grudnia 2018 r.:

Harmonogram rekrutacji na studia pierwszego stopnia, jednolite studia magisterskie i studia drugiego stopnia na Uniwersytecie Warszawskim w roku akademickim 2019/2020 [pobierz]


ZAŁĄCZNIK NR 5 do uchwały nr 378 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 19 grudnia 2018 r.:

Kwestionariusz dla kandydatów z niepełnosprawnościami i przewlekle chorych [pobierz]


UCHWAŁA NR 403 SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 20 marca 2019 r. w sprawie  określenia limitów przyjęć na studia pierwszego stopnia, jednolite studia magisterskie i studia drugiego stopnia na Uniwersytecie Warszawskim w roku akademickim 2019/2020 [pobierz]


UCHWAŁA NR 379 SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie szczegółowych zasad przyjmowania na studia laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego oraz laureatów i finalistów konkursów ogólnopolskich i międzynarodowych w roku akademickim 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 oraz 2022/2023 [pobierz]


ZARZĄDZENIE NR 18 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie szczegółowych unormowań dotyczących postępowania rekrutacyjnego na studia pierwszego stopnia, jednolite studia magisterskie i studia drugiego stopnia na Uniwersytecie Warszawskim na rok akademicki 2019/2020 [pobierz]


UCHWAŁA NR 392 SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie potwierdzania na Uniwersytecie Warszawskim efektów uczenia się zdobytych poza edukacją formalną [pobierz]

UCHWAŁA NR 393 SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu postępowania rekrutacyjnego na studia prowadzone na Uniwersytecie Warszawskim w roku akademickim 2019/2020 na podstawie potwierdzania efektów uczenia się zdobytych poza edukacją formalną [pobierz]