Zasady rekrutacji na studia w kolejnych latach

Senat Uniwersytetu Warszawskiego na posiedzeniu w dniu 26 czerwca 2019 r. uchwalił zasady i terminy przyszłorocznej rekrutacji na studia (tj. na rok akademicki 2020/2021) oraz zasady przyjęć laureatów i finalistów olimpiad na rok 2023/2024.

Zasady publikujemy w zakładce [AKTY PRAWNE].

print