Akty prawne


Rekrutacja na rok akademicki 2022/2023 (przejdź do strony)


Rekrutacje na studia w kolejnych latach:

Rekrutacja na rok akademicki 2023/2024 (przejdź do strony)

Laureaci i finaliści olimpiad w rekrutacji na studia na rok akademicki 2024/2025 (przejdź do strony)

Laureaci i finaliści olimpiad w rekrutacji na studia na rok akademicki 2025/2026 (przejdź do strony)

Laureaci i finaliści olimpiad w rekrutacji na studia na rok akademicki 2026/2027 (link do Monitora UW)