Akty prawne

Rekrutacja na rok akademicki 2019/2020

UWAGA! Zasady rekrutacji oraz katalog kierunków na rok akademicki 2019/20 zostały dostosowane do Ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce