Akty prawne 2020/2021


UCHWAŁA NR 451 SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie warunków, trybu i terminów postępowania rekrutacyjnego na studia pierwszego stopnia, jednolite studia magisterskie i studia drugiego stopnia na Uniwersytecie Warszawskim w roku akademickim 2020/2021 [pobierz]

  • ZAŁĄCZNIK NR 1: Szczegółowe warunki i tryb postępowania rekrutacyjnego na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia, jednolitych studiów magisterskich i studiów drugiego stopnia na Uniwersytecie Warszawskim w roku akademickim 2020/2021 [pobierz]
  • ZAŁĄCZNIK NR 2: Sposób przeliczania ocen ze świadectw uzyskanych za granicą, uprawniających do podjęcia studiów pierwszego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich [pobierz]
  • ZAŁĄCZNIK NR 3: Ogólne zasady przeniesienia z innej uczelni na studia pierwszego stopnia, jednolite studia magisterskie i studia drugiego stopnia na Uniwersytecie Warszawskim w roku akademickim 2020/2021 [pobierz]
  • ZAŁĄCZNIK NR 4: Harmonogram rekrutacji na studia pierwszego stopnia, jednolite studia magisterskie i studia drugiego stopnia na Uniwersytecie Warszawskim w roku akademickim 2020/2021 [pobierz]
  • ZAŁĄCZNIK NR 5: Kwestionariusz dla kandydatów z niepełnosprawnościami i przewlekle chorych [pobierz]

UCHWAŁA NR 535 SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie określenia limitów przyjęć na studia pierwszego stopnia, jednolite studia magisterskie i studia drugiego stopnia na Uniwersytecie Warszawskim w roku akademickim 2020/2021 [pobierz]


UCHWAŁA NR 379 SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie szczegółowych zasad przyjmowania na studia laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego oraz laureatów i finalistów konkursów ogólnopolskich i międzynarodowych w roku akademickim 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 oraz 2022/2023 [pobierz]


ZARZĄDZENIE NR 35 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 25 lutego 2020 r. w sprawie szczegółowych unormowań dotyczących postępowania rekrutacyjnego na studia pierwszego stopnia, jednolite studia magisterskie i studia drugiego stopnia na Uniwersytecie Warszawskim na rok akademicki 2020/2021 [pobierz] [zmiana zarządzenia] [ujednolicona wersja po zmianie]UCHWAŁA NR 392 SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie potwierdzania na Uniwersytecie Warszawskim efektów uczenia się zdobytych poza edukacją formalną [pobierz]

UCHWAŁA NR 453 SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu postępowania rekrutacyjnego na studia prowadzone na Uniwersytecie Warszawskim w roku akademickim 2020/2021 na podstawie potwierdzania efektów uczenia się zdobytych poza edukacją formalną [pobierz]

ZARZĄDZENIE NR 52 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 12 marca 2020r. w sprawie szczegółowych unormowań dotyczących rekrutacji na studia na Uniwersytecie Warszawskim w trybie potwierdzania efektów uczenia się zdobytych poza edukacją formalną na rok akademicki 2020/2021 [pobierz]