Centralny egzamin językowy

Centralny egzamin językowy w Uniwersytecie Warszawskim ma na celu potwierdzenie, że przygotowanie oraz stopień znajomości języka obcego cudzoziemca (podejmującego studia na ścieżce rekrutacyjnej „C”, czyli na innych zasadach niż przewidziane dla obywateli Polski) pozwalają na podjęcie przez niego studiów w tym języku. Egzamin dotyczy kandydatów, którzy nie posiadają dokumentu potwierdzającego znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B2 (lista akceptowanych dokumentów dostępna jest tutaj) oraz nie są kwalifikowani na podstawie rozmowy lub egzaminu w języku angielskim, przewidzianego w zasadach rekrutacji na wybrany kierunek studiów.

Terminy centralnego egzaminu językowego na studia I stopnia, jednolite studia magisterskie oraz studia II stopnia prowadzone w języku angielskim na Uniwersytecie Warszawskim w roku akademickim 2018/2019 zostały wyznaczone na:

– 16 lipca 2018 r. (w przypadku kierunków studiów z następującymi terminami składania dokumentów: 16- 18 lipca 2018 r.; 19-20 lipca 2018 r. oraz w przypadku kierunków studiów z dłuższymi terminami składania dokumentów)
Termin przesyłania zgłoszeń: 6 lipca 2018 r.

– 23 lipca 2018 r. ( w przypadku kierunków studiów z następującymi terminami składania dokumentów: 18-27 lipca 2018 r.; 25-27 lipca 2018 r.; 15.maja-27 lipca 2018 r.; 25-31 lipca 2018 r.; 26-30 lipca 2018 r.)
Termin przesyłania zgłoszeń: 13 lipca 2018 r.

– 13 września 2018 r. (w przypadku kierunków studiów z terminem składania dokumentów dłuższym niż 13 września 2018 r.)
Termin przesyłania zgłoszeń: 4 września 2018 r.

– 20 września 2018 r. (w przypadku kierunków studiów z terminem składania dokumentów dłuższym niż 20 września 2018 r.)
Termin przesyłania zgłoszeń: 11 września 2018 r.

Uzyskanie potwierdzenia znajomości języka angielskiego podczas centralnego egzaminu językowego jest niezbędne przed złożeniem przez kandydata wymaganych dokumentów w jednostkach rekrutujących UW w wyznaczonym do tego terminie.

UWAGA: Kandydaci, którzy chcą przystąpić do centralnego egzaminu językowego, proszeni są o przesłanie zgłoszenia do komisji rekrutacyjnej jednostki prowadzącej wybrany kierunek studiów. Dla kandydatów, którzy nie mogą stawić się na egzaminie osobiście, została przewidziana możliwość wzięcia udziału w centralnym egzaminie językowym w formie zdalnej. Osoby te proszone są o uwzględnienie informacji o wybranej formie egzaminu w zgłoszeniu. Ponadto w egzaminie wskazanym powyżej mogą wziąć udział jedynie kandydaci, którzy dokonali opłaty rekrutacyjnej.

Ważne: Kandydat może przystąpić do centralnego egzaminu językowego tylko raz w procesie rekrutacji na rok akademicki 2018/2019.

Drukuj