Druga tura rekrutacji na studia

Od 5 września 2020 r. będą otwierane w systemie Internetowej Rekrutacji Kandydatów zapisy w ramach drugiej tury rekrutacji (wrześniowo-październikowej) na kierunki studiów, na których nie zostały wypełnione limity miejsc w pierwszym naborze. Rejestracja na studia I stopnia i jednolite magisterskie w języku polskim oraz ewentualnie na inne studia zakończy się 1 października 2020 r.

Harmonogram drugiej tury rekrutacji można znaleźć tutaj.

Studia, na których trwa rejestracja, można znaleźć w zakładce „OFERTA” w systemie IRK (https://irk.uw.edu.pl/pl/offer/PELNE2020/), po użyciu filtra „Tylko z trwającą turą”. Tam też znajdują się informacje na temat zasad i terminów rekrutacji na poszczególne kierunki studiów.

Zachęcamy również do zapoznania się z informacjami i filmami instruktażowymi dotyczącymi procesu rekrutacji na studia I i II stopnia oraz jednolite magisterskie na Uniwersytecie Warszawskim, zamieszczonymi na naszej stronie http://rekrutacja.uw.edu.pl/ oraz w systemie Internetowej Rekrutacji Kandydatów.