Elektroniczna Legitymacja Studencka (ELS)

Zdjęcie do Elektronicznej Legitymacji Studenckiej można wgrać do systemu po zakwalifikowaniu się na studia. Wcześniej nie jest to konieczne.

Kandydat drukuje podanie o wydanie Elektronicznej Legitymacji Studenckiej (ELS) z osobistego konta rejestracyjnego w systemie IRK (link: wydruk podań) po wczytaniu do systemu swojej fotografii.

Należność za ELS w wysokości 17 zł należy wpłacać na wyodrębniony rachunek w Banku Millenium S.A.:

Uniwersytet Warszawski
Krakowskie Przedmieście 26/28
56116022020000000076486236
opłata za wydanie legitymacji

Opłatę za ELS powinny wpłacać wyłącznie osoby zakwalifikowane na studia!

W przypadku jeśli kwalifikacja na dany kierunek prowadzona jest na podstawie złożenia kompletu wymaganych dokumentów, potwierdzenie dokonania opłaty za ELS musi zostać do nich dołączone.

Spis wszystkich wymaganych dokumentów znajduje się tutaj.