Elektroniczna Legitymacja Studencka (ELS) w roku akademickim 2020/2021

Kandydat drukuje podanie o wydanie ELS z osobistego konta rejestracyjnego w systemie IRK po wczytaniu na koncie swojej fotografii.

Należność za ELS w wysokości 22 zł należy wpłacać na wyodrębniony rachunek w Banku Millenium S.A.:

Uniwersytet Warszawski
Krakowskie Przedmieście 26/28
56116022020000000076486236
w tytule: opłata za wydanie legitymacji

UWAGA!

  • Opłaty za ELS nie wpłaca się na indywidualne konto bankowe wygenerowane w systemie IRK.
  • Opłatę za ELS wpłacają wyłącznie osoby zakwalifikowane na studia.
  • Zdjęcie do ELS nie musi być zaakceptowane przez komisję rekrutacyjną przed zakwalifikowaniem kandydata na studia. Niemniej, wcześniejsze wczytanie zdjęć przez kandydatów do systemu IRK wpływa na usprawnienie pracy komisji i może zapewnić jego wcześniejszą akceptację.

Kandydat składa podanie o wydanie ELS i dowód uiszczenia opłaty za ELS w wyznaczonym terminie wraz  z innymi dokumentami, wymaganymi od osób zakwalifikowanych na studia.

Spis wszystkich wymaganych dokumentów znajduje się tutaj.