Terminy przyjęć interesantów

uprzejmie informujemy, że Biuro ds. Rekrutacji przyjmuje interesantów od poniedziałku do czwartku, w godz. 9:00-15:00 (piątek jest dniem wewnętrznym Biura).