Harmonogram II tury rekrutacji (wrześniowo-październikowej)

Studia I stopnia i jednolite magisterskie w języku polskim (ewentualnie również studia w języku angielskim oraz II stopnia), na których limit miejsc nie został wypełniony w pierwszym naborze na studia

Rozpoczęcie rejestracji w IRK wrzesień 2020*
Ostatni dzień rejestracji na studia 1 października 2020
Ostatni dzień wnoszenia opłat rekrutacyjnych i wprowadzania wyników przez kandydatów 2 października 2020
(Dodatkowe) egzaminy wstępne i rozmowy kwalifikacyjne (w tym również sprawdzające znajomość języka polskiego) 7-8 października 2020*
Ogłoszenie wyników rekrutacji 12 października 2020
Przyjmowanie dokumentów od kandydatów 13-14 października 2020

kolejny termin w przypadku niewypełnienia limitu miejsc:

15-16 października 2020

Zakończenie postępowania rekrutacyjnego 16 października 2020

*dokładne daty dla poszczególnych kierunków studiów podane są w systemie IRK