Harmonogram rekrutacji na rok akademicki 2017/2018

Ogólny harmonogram rekrutacji na studia stacjonarne pierwszego stopnia
i jednolite studia magisterskie w roku akademickim 2017/18 [pobierz]

Szczegółowy harmonogram rekrutacji na studia pierwszego stopnia, jednolite studia magisterskie i studia drugiego stopnia na Uniwersytecie Warszawskim w roku akademickim 2017/2018 [pobierz]