Harmonogram rekrutacji na rok akademicki 2019/2020

Ogólny harmonogram rekrutacji na studia stacjonarne pierwszego stopnia i jednolite magisterskie na rok akademicki 2019/2020*

Rozpoczęcie rejestracji w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów 5 czerwca 2019 r.
Ostatni dzień rejestracji w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów 5 lipca 2019 r.
Ostatni dzień wnoszenia opłat rekrutacyjnych 6 lipca 2019 r.
Ostatni dzień wprowadzenia wyników przez kandydatów 10 lipca 2019 r.
Ogłoszenie wyników rekrutacji 19 lipca 2019 r.
Przyjmowanie dokumentów od kandydatów:
I termin 22-24 lipca 2019 r.
II termin 25-26 lipca 2019 r.
III termin 29-30 lipca 2019 r.
w przypadku niewypełnienia limitu miejsc – przyjmowanie dokumentów w kolejnych terminach wyznaczonych dla poszczególnych kierunków studiów przez komisje rekrutacyjne, a po wyczerpaniu listy rezerwowej – możliwość otwarcia dodatkowej tury rekrutacji w okresie sierpniowo-wrześniowym (zgodnie z harmonogramem rejestracji na poszczególne kierunki studiów)
* rekrutacja na studia w języku angielskim może przebiegać w innych terminach

 

Terminy rekrutacji na wszystkie kierunki studiów (w tym również studia niestacjonarne pierwszego stopnia i jednolite magisterskie oraz studia stacjonarne i niestacjonarne drugiego stopnia) znajdują się w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (w zakładce „Oferta”, przy każdym kierunku studiów dostępnym w rekrutacji).

—————————————————————————————————————-

Terminy rejestracji na poszczególne kierunki studiów w ramach ewentualnej dodatkowej tury rekrutacji (sierpniowo-wrześniowej), uruchamianej w przypadku niewypełnienia limitu miejsc, określone zostały w załączniku nr 4 do uchwały Senatu UW.