Harmonogram rekrutacji na rok akademicki 2020/2021

Harmonogram rekrutacji na studia stacjonarne pierwszego stopnia i jednolite magisterskie na rok akademicki 2020/2021*

Rozpoczęcie rejestracji w systemie Internetowej Rekrutacji Kandydatów (IRK) 3 czerwca 2020
Ostatni dzień rejestracji w systemie IRK 3 lipca 2020
Ostatni dzień wnoszenia opłat rekrutacyjnych 4 lipca 2020
Ostatni dzień wprowadzenia wyników przez kandydatów 8 lipca 2020
Dodatkowe egzaminy wstępne (sprawdzające predyspozycje kandydatów do podjęcia studiów)** 10-15 lipca 2020
Ogłoszenie wyników rekrutacji 17 lipca 2020
Przyjmowanie dokumentów od kandydatów:
I termin 20-22 lipca 2020
II termin (w przypadku niewypełnienia limitu miejsc) 23-24 lipca 2020
III termin (w przypadku niewypełnienia limitu miejsc) 27-28 lipca 2020
IV termin (w przypadku niewypełnienia limitu miejsc)*** 29-30 lipca 2020
* rekrutacja na studia w języku angielskim może przebiegać w innych terminach
** dotyczy części kierunków studiów, zgodnie z zasadami rekrutacji; dokładne daty egzaminów podane są dla każdego kierunku studiów w harmonogramie rekrutacji na poszczególne kierunki studiów
*** w przypadku niewypełnienia limitu miejsc – przyjmowanie dokumentów w kolejnych terminach wyznaczonych dla poszczególnych kierunków studiów przez komisje rekrutacyjne, a po wyczerpaniu listy rezerwowej – możliwość otwarcia dodatkowej tury rekrutacji w okresie sierpniowo-wrześniowym (zgodnie z harmonogramem rekrutacji)

Terminy rejestracji na wszystkie kierunki studiów, w tym również na studia niestacjonarne pierwszego stopnia i jednolite magisterskie oraz studia drugiego stopnia (także w ramach ewentualnej dodatkowej tury rekrutacji) określone zostały w harmonogramie rekrutacji.

Terminy i zasady rekrutacji są również zamieszczone w systemie Internetowej Rekrutacji Kandydatów (w zakładce „Oferta”, przy każdym kierunku studiów dostępnym w rekrutacji).