Harmonogram rekrutacji na rok akademicki 2020/2021

Poniżej prezentujemy aktualny harmonogram, zatwierdzony przez Senat UW w dniu 20 maja 2020 r.

Harmonogram rekrutacji na studia stacjonarne pierwszego stopnia i jednolite magisterskie na rok akademicki 2020/2021*

Rozpoczęcie rejestracji w systemie Internetowej Rekrutacji Kandydatów (IRK) 13 lipca 2020
Ostatni dzień rejestracji w systemie IRK 12 sierpnia 2020
Ostatni dzień wnoszenia opłat rekrutacyjnych 13 sierpnia 2020
Ostatni dzień wprowadzenia wyników przez kandydatów 17 sierpnia 2020
Dodatkowe egzaminy wstępne (sprawdzające predyspozycje kandydatów do podjęcia studiów), a także w przypadku kandydatów z zagranicy egzaminy i rozmowy sprawdzające znajomość języka polskiego** 19-21 sierpnia 2020
Ogłoszenie wyników rekrutacji 24 sierpnia 2020
(25 sierpnia 2020***)
Przyjmowanie dokumentów od kandydatów:
I termin 25-27 sierpnia 2020
II termin (w przypadku niewypełnienia limitu miejsc) 28, 31 sierpnia 2020
III termin (w przypadku niewypełnienia limitu miejsc) 1-2 września 2020
IV termin (w przypadku niewypełnienia limitu miejsc)**** 3-4 września 2020
* rekrutacja na studia w języku angielskim może przebiegać w innych terminach;
** dotyczy części kierunków studiów, zgodnie z zasadami rekrutacji; dokładne daty egzaminów podane zostaną dla każdego kierunku studiów w późniejszym czasie w systemie IRK;
*** możliwy termin w przypadku kierunków studiów, na których przeprowadzane są dodatkowe egzaminy wstępne;
**** w przypadku niewypełnienia limitu miejsc – przyjmowanie dokumentów w kolejnych terminach wyznaczonych dla poszczególnych kierunków studiów przez komisje rekrutacyjne, a po wyczerpaniu listy rezerwowej – możliwość otwarcia dodatkowej tury rekrutacji we wrześniu

Terminy rejestracji na pozostałe studia, w tym na część studiów w jęz angielskim oraz studiów niestacjonarnych pierwszego stopnia i jednolitych magisterskich, na których nie obowiązuje ww. harmonogram, a także na studia drugiego stopnia określone zostały dla poszczególnych kierunków studiów:

Terminy zostały również zamieszczone w systemie Internetowej Rekrutacji Kandydatów (w zakładce „Oferta”, przy każdym kierunku studiów dostępnym w rekrutacji).


II TURA REKRUTACJI (WRZEŚNIOWO-PAŹDZIERNIKOWA)

>>>