Harmonogram rekrutacji na rok akademicki 2022/2023

Harmonogram rekrutacji na studia II stopnia od semestru letniego  link do stronyHarmonogram drugiej (sierpniowo-wrześniowej) tury rekrutacji   link do strony


Harmonogram pierwszej (czerwcowo-lipcowej) tury rekrutacji

na studia stacjonarne pierwszego stopnia i jednolite magisterskie na rok akademicki 2022/2023*

Rozpoczęcie rejestracji w systemie Internetowej Rekrutacji Kandydatów (IRK) 6 czerwca 2022
Ostatni dzień rejestracji w systemie IRK 5 lipca 2022
Ostatni dzień wnoszenia opłat rekrutacyjnych 6 lipca 2022
Ostatni dzień wprowadzenia wyników przez kandydatów 11 lipca 2022
Dodatkowe egzaminy wstępne (sprawdzające predyspozycje kandydatów do podjęcia studiów), a także w przypadku kandydatów z zagranicy egzaminy i rozmowy sprawdzające znajomość języka polskiego** 13-15 lipca 2022
Ogłoszenie wyników rekrutacji 19 lipca 2022
Przyjmowanie dokumentów od kandydatów:
– I termin 20-22 lipca 2022
– II termin (w przypadku niewypełnienia limitu miejsc w I turze) 25-26 lipca 2022
– III termin (w przypadku niewypełnienia limitu miejsc w II turze)*** 27-28 lipca 2022

* Rekrutacja na studia w języku angielskim może przebiegać w innych terminach; informacje na ten temat znajdują się dla każdego kierunku studiów w zał. nr 4 do uchwały Senatu [link do strony] oraz w systemie Internetowej Rekrutacji Kandydatów (IRK), w zakładkach „OFERTA” i „Rekrutacja” [link do strony].
** Dokładne daty egzaminów/rozmów kwalifikacyjnych (w tym sprawdzających znajomość języka polskiego) podane są w zał. nr 4 do uchwały Senatu [link do strony]; są również opublikowane przy każdym kierunku w systemie IRK (w zakładkach „OFERTA” oraz „Rekrutacja”) – link do strony.
*** Kolejne terminy przyjmowania dokumentów na poszczególnych kierunkach studiów – w przypadku niewypełnienia limitu miejsc – wyznaczają komisje rekrutacyjne. Po wyczerpaniu listy rezerwowej istnieje możliwość otwarcia dodatkowej tury rekrutacji w terminie sierpniowo-wrześniowym.


Terminy rekrutacji na pozostałe studia, w tym na część studiów w jęz angielskim oraz studiów niestacjonarnych pierwszego stopnia i jednolitych magisterskich, na których nie obowiązuje ww. harmonogram, a także na studia drugiego stopnia, określone zostały w zał. nr 4 do uchwały Senatu [link do strony]. Opublikowane zostały również przy każdym kierunku studiów w systemie Internetowej Rekrutacji Kandydatów (w zakładkach „OFERTA” oraz „Rekrutacja”) – link do strony.