Nowe kierunki studiów drugiego stopnia w ramach programu ZIP

Nowe kierunki studiów drugiego stopnia, które otrzymały dofinansowanie z Programu zintegrowanych działań na rzecz rozwoju UW (ZIP):

W JĘZYKU POLSKIM:
 • Helwetologia – studia szwajcarskie (Wydział Neofilologii)
 • Filologia polskiego języka migowego (Wydział Polonistyki)
 • Geologia poszukiwawcza (Wydział Geologii)
 • Komunikacja międzykulturowa – Azja i Afryka (Wydział Orientalistyczny)
 • Kulturoznawstwo Europy Środkowo-Wschodniej (Wydział Lingwistyki Stosowanej)
 • Socjologia cyfrowa (Wydział Filozofii i Socjologii)
 • Sztuki społeczne (Wydział Polonistyki)
 • Zarządzanie Big Data (Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii)
W JĘZYKU ANGIELSKIM:
 • Kognitywistyka (Cognitive Science) – Wydział Psychologii
 • Physics (Wydział Fizyki)
 • Sustainable Development (Uniwersyteckie Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym i Zrównoważonym Rozwojem)