Kandydaci z polską starą maturą w skali ocen 3-5 lub 2-6

(świadectwo maturalne do roku 2005)

Wyniki starej matury wyrażone są w skali:

  • matura zdawana do roku 1991: 2 – 5 (ocena zaliczająca to 3)
  • matura zdawana od 1991 roku: 1 – 6 (ocena zaliczająca to 2)

W rekrutacji na rok akademicki 2017/2018 od osób, które posiadają starą maturę, mogą być brane pod uwagę wyniki ze świadectwa dojrzałości oraz z zaświadczenia wydanego przez OKE.
Kandydat, podczas zapisu na kierunek, decyduje, które wyniki mają być brane pod uwagę w rekrutacji.
W przypadku posiadania zaświadczenia z OKE brany jest pod uwagę wynik z egzaminu pisemnego na poziomie określonym dla matury 2005 -2017, zgodnie z określonym dla danego poziomu przelicznikiem. [Szczegóły tutaj].