Wybierz odpowiednią ścieżkę rekrutacji

Kandydaci zobowiązani są do wybrania ścieżki rekrutacyjnej, w ramach której będą przyjmowani są na studia:

ŚCIEŻKA p – na zasadach obowiązujących obywateli polskich (sprawdź kogo dotyczy)

ŚCIEŻKA c – zasadach innych niż obowiązujące obywateli polskich (sprawdź kogo dotyczy)

Uniwersytet Warszawski nie bierze odpowiedzialności za błędny wybór ścieżki rekrutacyjnej przez kandydata. W razie wątpliwości należy skontaktować się z Biurem ds. Rekrutacji UW.