Kontakt

Dane kontaktowe w zależności od rodzaju studiów:


Studia I i II stopnia oraz jednolite studia magisterskie
Studia doktoranckie
Studia podyplomowe

Dane kontaktowe do koordynatorów poszczególnych studiów podyplomowych znajdują się przy opisach kierunków studiów w zakładce OFERTA w systemie Internetowej Rekrutacji Kandydatów.

Przeniesienia z innych uczelni

Dane kontaktowe do koordynatorów ds. przeniesień z innych uczelni na studia I i II stopnia oraz jednolite studia magisterskie znajdują się przy opisach kierunków studiów w zakładce OFERTA w systemie Internetowej Rekrutacji Kandydatów.