Kryteria rekrutacji na rok akademicki 2016/2017

Studia pierwszego stopnia (min. 3-letnie, licencjackie i inżynierskie)

Studia drugiego stopnia (2-letnie, magisterskie)

Studia jednolite magisterskie (5-letnie)

_________________________________

Ważne informacje dla:

_________________________________

Studia w języku angielskim    >>>

Studia równoległe (dla studentów po I roku studiów na UW) oraz w trybie przeniesienia z innych szkół wyższych    >>>