Laureaci i finaliści olimpiad/konkursów

Szczegółowe zasady przyjmowania laureatów i finalistów stopnia centralnego olimpiad ogólnopolskich, a także laureatów międzynarodowych i ogólnopolskich konkursów oraz konkursów organizowanych przez uczelnię na poszczególne kierunki i specjalności w latach 2018/2019, 2019/2020 oraz 2020/2021 dostępne są tutaj oraz w Katalogu IRK przy danym kierunku/specjalności (poprzednia uchwała na lata 2015/2016, 2016/2017 oraz 2017/2018 znajduje się tutaj).

  • Kandydat może wykorzystywać uprawnienia wynikające z z uzyskanego tytułu w roku zdania matury oraz w roku następnym.
  • Kandydat nie musi potwierdzać w Biurze ds. Rekrutacji swoich uprawnień do ulg w postępowaniu kwalifikacyjnym.
  • Kandydat rejestruje się – tak, jak pozostali kandydaci – w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów.

Wystarczy, że kandydat, który korzysta z całkowitego zwolnienia z postępowania kwalifikacyjnego na dany kierunek wybierze na swoim koncie w systemie IRK ścieżkę „tytuł laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej” oraz wczyta zeskanowane zaświadczenie (nie dyplom) o uzyskanym tytule na swoim osobistym koncie rejestracyjnym, a następnie zapisze się na kierunek, na którym przysługują mu uprawnienia. Na tej podstawie zostaną uwzględnione jego uprawnienia do całkowitego zwolnienia z postępowania kwalifikacyjnego na tym kierunku.

Decydująca o przyznaniu zwolnienia z postępowania rekrutacyjnego jest informacja zamieszczona przez  organizatora olimpiady lub konkursu na zaświadczeniu o uzyskanym tytule,  które zostało wydane uczestnikowi. Jeżeli w ramach danej olimpiady lub konkursu wydawane jest zaświadczenie ze wskazaniem konkretnej uczelni, kierunku, specjalności, na jakich przysługują ulgi, zwolnienie z postępowania rekrutacyjnego można uzyskać wyłącznie na studia wskazane w zaświadczeniu.

W przypadku niektórych kierunków studiów zwolnienie całkowite z postępowania rekrutacyjnego otrzymuje tylko część laureatów olimpiad lub konkursów, wskazanych w ulgach rekrutacyjnych na tych kierunkach (np. osoby, które zajęły pierwszych dziesięć miejsc według punktacji). Jeżeli organizator danej olimpiady lub konkursu odmówi przekazania listy laureatów, nie będzie możliwe przyznanie zwolnienia całkowitego z postępowania rekrutacyjnego.

Natomiast w przypadku gdy kandydat korzysta z częściowych uprawnień w rekrutacji na dany kierunek, poza wyborem ścieżki „tytuł laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej” i wczytaniu zaświadczenia musi również wybrać na swoim koncie ścieżkę „polska nowa matura (2005-2018)”, a następnie wybrać przedmioty zdawane na maturze oraz zapisać się na kierunek, na którym przysługują mu uprawnienia.

  • Po weryfikacji zaświadczenia olimpiady jego stan (tj. zaakceptowane, odrzucone) będzie widoczny wraz z uwagami w miejscu, gdzie kandydat wczytał zaświadczenie na swoim koncie rejestracyjnym.

UWAGA! Jeżeli zaświadczenie zostało już zaakceptowane na danym kierunku, to w przypadku zmiany kierunku lub dodania kolejnego, na którym to zaświadczenie daje ulgi, prosimy o kontakt mailowy z Biurem ds. Rekrutacji (rekrutacja@adm.uw.edu.pl).

  • Po zakwalifikowaniu na studia kandydat musi przedłożyć oryginał zaświadczenia wraz z innymi dokumentami.