Odmowy

Negatywnie rozpatrzono podania o zwrot opłaty rekrutacyjnej następujących kandydatów (wg ID w systemie IRK) – ostatnia aktualizacja: 19. 11. 2019 r.

21391 ww
22179 ww
22827 ww
23175 ww
25383 ww
26404 ww
26414 ww
26749 ww
27004 ww
27183 ww
30970 ww
31624 ww
32032 ww
32303 ww
33670 ww
37861 ww
40360 ww
41776 ww
41993 ww
42410 ww
47923 ww
48856 ww
49970 ww
50467 ww
50981 ww
51044 ww
51209 ww
51968 ww
53508 ww
53984 ww
55356 ww
56054 ww
57368 ww
66191 ww
44448 ww
66082 ww
27913 ww
44907 ww
49441 ww
27113 ww
26046 ww
64627 ww
34961 ww
64303 ww