Odmowy

Negatywnie rozpatrzono podania o zwrot opłaty rekrutacyjnej następujących kandydatów (wg ID w systemie IRK)