Opłaty za studia

Opłaty za studia w roku akademickim 2022/2023

  • Wysokość opłat za usługi edukacyjne dla studentów–cudzoziemców rozpoczynających kształcenie na studiach stacjonarnych w języku polskim w roku akademickim 2022/2023 [link do Monitora UW]
  • Wysokość opłat za usługi edukacyjne dla studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2022/2023, kształcących się na studiach niestacjonarnych lub studiach w języku obcym oraz za powtarzanie zajęć oraz zajęcia nieobjęte programem studiów [link do Monitora UW]