Przewodnik dla nowo przyjętych studentów UW

Zapraszamy nowo przyjętych studentów UW do zapoznania się z przewodnikiem, w którym znajdują się najczęściej poszukiwane informacje, w tym dotyczące m.in. zapisów na zajęcia, programów stypendialnych i pomocy materialnej, wymiany krajowej i zagranicznej itp.

Publikacja dostępna jest w wersji elektronicznej [plik pdf].