Rekrutacja na studia od semestru letniego roku akademickiego 2021/2022

Studia stacjonarne pierwszego stopnia


Kulturoznawstwo Europy Środkowo-Wschodniej
Początek rejestracji Koniec rejestracji
Sprawdzian znajomości języka polskiego*
Ogłoszenie wyników
Przyjmowanie dokumentów
04.01.2022 03.02.2022  08.02.2022 10.02.2022
I termin: 1517.02.2022
w przypadku niewypełnienia limitu miejsc:

II termin: 1819.02.2022

* o ile dotyczy kandydata 

Ukrainistyka z językiem angielskim
Początek rejestracji Koniec rejestracji
Sprawdzian znajomości języka polskiego*
Ogłoszenie wyników
Przyjmowanie dokumentów
04.01.2022 03.02.2022 08.02.2022 10.02.2022 I termin: 11, 1415.02.2022
w przypadku niewypełnienia limitu miejsc:

II termin: 1617.02.2022

kolejne terminy wyznaczone przez komisję rekrutacyjn
ą

* o ile dotyczy kandydata 

 

Studia stacjonarne drugiego stopnia


Chemia (Chemistry) - wyłącznie na studia prowadzone w języku polskim
Początek rejestracji Koniec rejestracji
Egzamin wstępny
Ogłoszenie wyników
Przyjmowanie dokumentów
04.01.2022 23.01.2022 28.01.2022 04.02.2022 I termin: 21-23.02.2022
w przypadku niewypełnienia limitu miejsc:

II termin: 24-25.02.2022
Chemia medyczna
Początek rejestracji Koniec rejestracji
Egzamin wstępny*
Ogłoszenie wyników
Przyjmowanie dokumentów
04.01.2022 01.02.2022 07-08.02.2022
oraz 
0910.02.2022
(w przypadku zgłoszenia się większej liczby kandydatów)
18.02.2022 I termin: 21-23.02.2022
w przypadku niewypełnienia limitu miejsc:

II termin: 24-25.02.2022

* w tym również sprawdzian znajomość języka polskiego (o ile dotyczy kandydata)

Chemia stosowana
Początek rejestracji Koniec rejestracji
Egzamin wstępny
Ogłoszenie wyników
Przyjmowanie dokumentów
04.01.2022 23.01.2022 28.01.2022 04.02.2022 I termin: 21-23.02.2022
w przypadku niewypełnienia limitu miejsc:

II termin: 24-25.02.2022
Geologia stosowana
Początek rejestracji Koniec rejestracji
Sprawdzian znajomości języka polskiego*
Ogłoszenie wyników
Przyjmowanie dokumentów
07.01.2022 05.02.2022 10.02.2022 14.02.2022 I termin: 15-16.02.2022
w przypadku niewypełnienia limitu miejsc:

II termin: 17-18.02.2022

* o ile dotyczy kandydata 

Inżynieria obliczeniowa
Początek rejestracji Koniec rejestracji
Egzamin sprawdzający znajomość języka polskiego*
Ogłoszenie wyników
Przyjmowanie dokumentów
04.01.2022 31.01.2022 06.02.2022 11.02.2022 I termin: 14-16.02.2022
w przypadku niewypełnienia limitu miejsc:

II termin: 17-18.02.2022
kolejne terminy wyznaczone przez komisję rekrutacyjną

* o ile dotyczy kandydata 

Kulturoznawstwo Europy Środkowo-Wschodniej
Początek rejestracji Koniec rejestracji
Egzamin wstępny*
Ogłoszenie wyników
Przyjmowanie dokumentów
04.01.2022 03.02.2022  08.02.2022 10.02.2022
I termin: 1517.02.2022
w przypadku niewypełnienia limitu miejsc:

II termin: 1819.02.2022

* w tym sprawdzian znajomości języka polskiego (o ile dotyczy kandydata)

Ukrainistyka z językiem angielskim
Początek rejestracji Koniec rejestracji
Egzaminy wstępne*
Ogłoszenie wyników
Przyjmowanie dokumentów
04.01.2022 03.02.2022 08.02.2022 10.02.2022 I termin: 11, 1415.02.2022
w przypadku niewypełnienia limitu miejsc:

II termin: 1617.02.2022

kolejne terminy wyznaczone przez komisję rekrutacyjn
ą

* w tym również sprawdzian kompetencji do studiowania w języku polskim (o ile dotyczy kandydata)

Indywidualne studia międzydziedzinowe prowadzone przez Kolegium Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Matematyczno-Przyrodniczych (na kierunki studiów: chemia stosowana i geologia stosowana)
Początek rejestracji Koniec rejestracji
Egzaminy wstępne
Ogłoszenie wyników
Przyjmowanie dokumentów
04.01.2022 17.01.2022 28.01.2022 (egzamin wstępny na kierunek chemia stosowana)
10.02.2022 (sprawdzian znajomości języka polskiego na kierunek geologia stosowana*)
04.02.2022 (chemia stosowana)
14.02.2022 (geologia stosowana)
I termin: 1516.02.2022
w przypadku niewypełnienia miejsc:
II termin: 1718.02.2022

* o ile dotyczy kandydata


Zasady rekrutacji na ww. studia znajdują się w Załączniku nr 1 do uchwały nr 578 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie warunków, trybu i terminów postępowania rekrutacyjnego na studia pierwszego stopnia, jednolite studia magisterskie i studia drugiego stopnia na Uniwersytecie Warszawskim w roku akademickim 2021/2022 [plik pdf]