Rekrutacja na studia 2022/2023

Zamknięcie rejestracji na studiaW dniu 19 lipca, o godz 14:00 zostały ogłoszone wyniki na studia stacjonarne I stopnia oraz jednolite studia magisterskie, a także część pozostałych studiów. Obecnie na tych studiach trwają ewentualne przesunięcia na listach rezerwowych.

Kandydatom zakwalifikowanym na studia gratulujemy i zapraszamy do złożenia dokumentów w terminie i miejscu wskazanym przez wydziałowe komisje rekrutacyjne na osobistych kontach rejestracyjnych kandydatów.

Więcej informacji na temat terminów tegorocznej rekrutacji znajduje się w zakładce „Harmonogram rekrutacji na rok akademicki 2022/2023” [link do strony].

Osoby zainteresowane podjęciem kształcenia na naszej uczelni zapraszamy do zapisywania się na pozostałe studia poprzez system Internetowej Rekrutacji Kandydatów – IRK [link do strony]. W zakładce „Oferta” w systemie IRK  znajduje się lista dostępnych w rekrutacji kierunków studiów, ich opisy oraz terminy i zasady rekrutacji. Kierunki studiów, na które trwa obecnie rejestracja można wyfiltrować, zaznaczając przyciski „Tylko z trwającą turą”, a następnie „Filtruj”.

systemie IRK zamieszczone zostały również linki do dodatkowych informacji, przydatnych w procesie rekrutacji.