Studia podyplomowe

Brama Główna UWStudia podyplomowe prowadzone na UW są propozycją dla osób, które chcą się doskonalić zawodowo, poszerzać horyzonty, aktualizować wiedzę, ale również dla tych, którzy planują zmianę profilu zawodowego lub przekwalifikowanie się.


Akty prawne

ZARZĄDZENIE NR 116 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 30 września 2021 r. w sprawie Regulaminu Studiów Podyplomowych na Uniwersytecie Warszawskim [link do Monitora UW]

POSTANOWIENIE NR 12 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 29 października 2021 r. w sprawie wysokości opłaty rekrutacyjnej na studia podyplomowe (ze zm.) [plik pdf]

Oferta studiów oraz zasady i terminy rekrutacji - system Internetowej Rekrutacji Kandydatów

Kandydatów, którzy są zainteresowani podjęciem kształcenia na Uniwersytecie Warszawskim, zapraszamy do zapoznania się z ofertą studiów podyplomowych, zasadami i terminami rekrutacji oraz zapisania się na studia w systemie Internetowej Rekrutacji Kandydatów (IRK) [link do strony IRK].