Załóż indywidualne konto rejestracyjne

  • Wybierz zakładkę „Rejestracja”, a następnie wyraź zgodę na przetwarzanie danych osobowych.
  • Wypełnij formularz w celu utworzenia swojego indywidualnego konta rejestracyjnego.

Jeśli nie posiadasz numeru PESEL*, system wygeneruje dla Ciebie sztuczny numer PESEL.

  • Zaloguj się na swoim koncie rejestracyjnym, używając numer PESEL jako swój login oraz hasło podane przy rejestracji.
  • Po zalogowaniu się na indywidualne konto rejestracyjne, wypełnij pozostałe kroki rejestracyjne.

*numer PESEL jest krajowym numerem identyfikacyjnym używanym w Polsce, który przyznawany jest polskim obywatelom oraz cudzoziemcom z zezwoleniem na pobyt stały w Polsce, a także cudzoziemcom z zezwoleniem na pobyt tymczasowy mieszkającym w Polsce przez ponad 2 lata.