Zasady oraz terminy rekrutacji na rok akademicki 2019/2020

Zapraszamy do zapoznania się z zasadami oraz terminami rekrutacji na rok akademicki 2019/2020. Szczegółowe informacje zamieszczone zostały tutaj.

UWAGA! W związku z wejściem w życie Ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce zasady rekrutacji oraz katalog kierunków na rok akademicki 2019/20 mogą ulec zmianie do końca grudnia 2018 r.

print