Zasady i terminy rekrutacji na studia na rok akademicki 2019/2020

Zapraszamy do zapoznania się z zasadami i terminami rekrutacji na rok akademicki 2019/2020. Szczegółowe informacje zamieszczone zostały tutaj.

UWAGA! Zasady rekrutacji na rok akademicki 2019/20 zostały dostosowane do Ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce