Akty prawne 2022/2023

Studia pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolite studia magisterskie

UCHWAŁA NR 62 SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 16 czerwca 2021 r. w sprawie warunków, trybu i terminów postępowania rekrutacyjnego na studia pierwszego stopnia, jednolite studia magisterskie i studia drugiego stopnia na Uniwersytecie Warszawskim w roku akademickim 2022/2023 [plik pdf]

  • ZAŁĄCZNIK NR 1: Szczegółowe warunki i tryb postępowania rekrutacyjnego na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia, jednolitych studiów magisterskich i studiów drugiego stopnia na Uniwersytecie Warszawskim w roku akademickim 2022/2023 [plik pdf]
  • ZAŁĄCZNIK NR 2: Sposób przeliczania ocen ze świadectw uzyskanych za granicą, uprawniających do podjęcia studiów pierwszego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich [plik pdf w Monitorze UW]
  • ZAŁĄCZNIK NR 3: Zasady przeniesienia z innej uczelni na studia pierwszego stopnia, jednolite studia magisterskie i studia drugiego stopnia na Uniwersytecie Warszawskim w roku akademickim 2022/2023 [plik pdf]
  • ZAŁĄCZNIK NR 4: Harmonogram rekrutacji na studia pierwszego stopnia, jednolite studia magisterskie i studia drugiego stopnia na Uniwersytecie Warszawskim w roku akademickim 2022/2023 [plik pdf]
  • ZAŁĄCZNIK NR 5: Kwestionariusz dla kandydatów z niepełnosprawnościami i przewlekle chorych – Biuro ds. Osób z Niepełnosprawnościami (BON) [plik pdf w Monitorze UW]
  • ZAŁĄCZNIK NR 6: Szczegółowe warunki i tryb przyjmowania na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia, jednolitych studiów magisterskich i studiów drugiego stopnia na Uniwersytecie Warszawskim kandydatów z Ukrainy w roku akademickim 2022/2023 [plik pdf]
  • ZAŁĄCZNIK NR 7: Limit przyjęć na studia kandydatów z Ukrainy w roku akademickim 2022/2023 [plik pdf]

UCHWAŁA NR 379 SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie szczegółowych zasad przyjmowania na studia laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego oraz laureatów i finalistów konkursów ogólnopolskich i międzynarodowych w roku akademickim 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 oraz 2022/2023 [plik pdf]

UCHWAŁA NR 127 SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 16 marca 2022 r. w sprawie określenia limitów przyjęć na studia w roku akademickim 2022/2023 [plik pdf]

ZARZĄDZENIE NR 24 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 28 lutego 2022 r. w sprawie szczegółowych unormowań dotyczących postępowania rekrutacyjnego na studia w roku akademickim 2022/2023 [plik pdf w Monitorze UW]


Szkoły doktorskie

UCHWAŁA NR 17 SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 20 stycznia 2021 r. w sprawie zasad rekrutacji do szkół doktorskich Uniwersytetu Warszawskiego  [plik pdf w Monitorze UW]

ZARZĄDZENIE NR 12 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 27 stycznia 2022 r. w sprawie ustalenia harmonogramu rekrutacji oraz zasad przeprowadzania rejestracji kandydatów do szkół doktorskich w roku akademickim 2022/2023 [plik pdf]

POSTANOWIENIE NR 3 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 27 stycznia 2022 r. w sprawie opłaty rekrutacyjnej za przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego do szkoły doktorskiej na Uniwersytecie Warszawskim [plik pdf]


Studia podyplomowe

ZARZĄDZENIE NR 116 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 30 września 2021 r. w sprawie Regulaminu Studiów Podyplomowych na Uniwersytecie Warszawskim [link do Monitora UW]

POSTANOWIENIE NR 12 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 29 października 2021 r. w sprawie wysokości opłaty rekrutacyjnej na studia podyplomowe z późn zm. [plik pdf]


Studia prowadzone na podstawie potwierdzania efektów uczenia się zdobytych poza edukacją formalną – RPL

UCHWAŁA NR 392 SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie potwierdzania na Uniwersytecie Warszawskim efektów uczenia się zdobytych poza edukacją formalną [plik pdf w Monitorze UW]

UCHWAŁA NR 64 SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 16 czerwca 2021 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu postępowania rekrutacyjnego na studia prowadzone na Uniwersytecie Warszawskim w roku akademickim 2022/2023 na podstawie potwierdzania efektów uczenia się zdobytych poza edukacją formalną [plik pdf w Monitorze UW]

ZARZĄDZENIE NR 17 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 14 lutego 2022 r. w sprawie szczegółowych unormowań dotyczących rekrutacji na studia na Uniwersytecie Warszawskim w trybie potwierdzania efektów uczenia się zdobytych poza edukacją formalną [plik pdf w Monitorze UW]