Kierunek lekarski na UW

Aktualizacja wiadomości:

11 lipca 2023 r. Minister Edukacji i Nauki podjął decyzję, zgodnie z którą Uniwersytet Warszawski otrzymał pozwolenie na utworzenie kierunku lekarskiego. Pierwsi studenci medycyny rozpoczną naukę 1 października.

—————————————–

Poprzednie wiadomości:

Po uzyskaniu pozytywnych opinii wyrażonych przez Ministra Zdrowia oraz Polską Komisję Akredytacyjną dotyczących uruchomienia kierunku lekarskiego, aktualnie oczekujemy na uzyskanie pozwolenia Ministra Edukacji i Nauki na utworzenie studiów.
Rejestracja kandydatów trwa do 12 lipca.

——-

16 listopada na posiedzeniu Senatu Uniwersytetu Warszawskiego jednomyślnie został przyjęty program studiów na kierunku lekarskim. Zgodnie z założonym planem kształcenie przyszłych lekarzy na UW rozpocznie się od roku akademickiego 2023/2024.

Senat określił m.in. szczegółowe warunki i tryb postępowania rekrutacyjnego na kierunek lekarski, w tym zasady dotyczące przyjmowania laureatów i finalistów olimpiad przedmiotowych oraz proponowany limit przyjęć (ten ostatni wymaga zatwierdzenia w drodze rozporządzenia przez ministra zdrowia). Na pierwszy rok studiów planuje się przyjęcie 60 osób.
[więcej informacji – link do strony UW]