Author
rekrutacja2

Przewodnik dla nowo przyjętych studentów UW

Zapraszamy nowo przyjętych studentów UW do zapoznania się z przewodnikiem, w którym znajdują się najczęściej poszukiwane informacje, w tym dotyczące m.in. zapisów na zajęcia, stypendiów, programów wymiany krajowej i zagranicznej itp. [...]

Zasady i terminy rekrutacji na studia

Kandydatów zainteresowanych podjęciem kształcenia na naszej uczelni zapraszamy do zapoznania się z ofertą studiów oraz terminami i zasadami rekrutacji na studia I i II stopnia od semestru letniego roku akademickiego 2021/2022, a także [...]

Przewodniki dla kandydatów

Zapraszamy do zapoznania się z przewodnikami dla kandydatów, w tym filmami instruktażowymi nt. procesu Internetowej Rekrutacji Kandydatów (IRK) na studia I i II stopnia oraz jednolite studia magisterskie na Uniwersytecie Warszawskim. Materiały [...]