Akty prawne


Rekrutacja na rok akademicki 2023/2024 (przejdź do strony)


Rekrutacja na rok akademicki 2024/2025 (przejdź do strony)


Rekrutacja w kolejnych latach >>>
Laureaci i finaliści olimpiad w rekrutacji na studia na rok akademicki 2025/2026 (przejdź do strony)
Laureaci i finaliści olimpiad w rekrutacji na studia na rok akademicki 2026/2027 (link do Monitora UW)
Laureaci i finaliści olimpiad w rekrutacji na studia na rok akademicki 2027/2028 (link do Monitora UW)