Akty prawne 2024/2025

Studia pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolite studia magisterskie

(w tym również przeniesienia z innych uczelni)

UCHWAŁA NR 269 SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 24 maja 2023 r. w sprawie warunków, trybu i terminów postępowania rekrutacyjnego na studia pierwszego stopnia, jednolite studia magisterskie i studia drugiego stopnia na Uniwersytecie Warszawskim w roku akademickim 2024/2025  [plik pdf]

  • ZAŁĄCZNIK NR 1: Szczegółowe warunki i tryb postępowania rekrutacyjnego na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia, jednolitych studiów magisterskich i studiów drugiego stopnia na Uniwersytecie Warszawskim w roku akademickim 2024/2025  [plik pdf]
  • ZAŁĄCZNIK NR 2: Sposób przeliczania ocen ze świadectw uzyskanych za granicą, uprawniających do podjęcia studiów pierwszego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich  [plik pdf]
  • ZAŁĄCZNIK NR 3: Zasady przeniesienia z innej uczelni na studia pierwszego stopnia, jednolite studia magisterskie i studia drugiego stopnia na Uniwersytecie Warszawskim w roku akademickim 2024/2025  [plik pdf]
  • ZAŁĄCZNIK NR 4: Harmonogram rekrutacji na studia pierwszego stopnia, jednolite studia magisterskie i studia drugiego stopnia na Uniwersytecie Warszawskim w roku akademickim 2024/2025  [plik pdf]

UCHWAŁA NR 579 SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie zasad przyjmowania na studia laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego oraz laureatów i finalistów konkursów ogólnopolskich i międzynarodowych w roku akademickim 2024/2025 wraz z załącznikiem (z późn. zm.) [plik pdf]


Studia prowadzone na podstawie potwierdzania efektów uczenia się zdobytych poza edukacją formalną – RPL

UCHWAŁA NR 271 SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 24 maja 2023 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu postępowania rekrutacyjnego na studia prowadzone na Uniwersytecie Warszawskim w roku akademickim 2024/2025 na podstawie potwierdzania efektów uczenia się zdobytych poza edukacją formalną wraz z załącznikiem [link do Monitora UW]