Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

Akty prawne 2024/2025

Studia pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolite studia magisterskie >>>

Studia pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolite studia magisterskie

(w tym również przeniesienia z innych uczelni)

UCHWAŁA NR 269 SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 24 maja 2023 r. w sprawie warunków, trybu i terminów postępowania rekrutacyjnego na studia pierwszego stopnia, jednolite studia magisterskie i studia drugiego stopnia na Uniwersytecie Warszawskim w roku akademickim 2024/2025  [plik pdf]

  • ZAŁĄCZNIK NR 1: Szczegółowe warunki i tryb postępowania rekrutacyjnego na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia, jednolitych studiów magisterskich i studiów drugiego stopnia na Uniwersytecie Warszawskim w roku akademickim 2024/2025  [plik pdf]
  • ZAŁĄCZNIK NR 2: Sposób przeliczania ocen ze świadectw uzyskanych za granicą, uprawniających do podjęcia studiów pierwszego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich  [plik pdf]
  • ZAŁĄCZNIK NR 3: Zasady przeniesienia z innej uczelni na studia pierwszego stopnia, jednolite studia magisterskie i studia drugiego stopnia na Uniwersytecie Warszawskim w roku akademickim 2024/2025  [plik pdf]
  • ZAŁĄCZNIK NR 4: Harmonogram rekrutacji na studia pierwszego stopnia, jednolite studia magisterskie i studia drugiego stopnia na Uniwersytecie Warszawskim w roku akademickim 2024/2025  [plik pdf]

UCHWAŁA NR 579 SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie zasad przyjmowania na studia laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego oraz laureatów i finalistów konkursów ogólnopolskich i międzynarodowych w roku akademickim 2024/2025 wraz z załącznikiem (z późn. zm.) [plik pdf]

UCHWAŁA NR 396 SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 20 marca 2024 r. w sprawie określenia limitów przyjęć na studia w roku akademickim 2024/2025, z załącznikiem (z późn. zm.) [plik pdf]

UCHWAŁA NR 372 SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 31 stycznia 2024 r. w sprawie określenia limitów przyjęć na studia w języku angielskim organizowane na Wydziale Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych w roku akademickim 2024/2025 [plik pdf]

ZARZĄDZENIE NR 10 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 31 stycznia 2024 r. w sprawie szczegółowych unormowań dotyczących postępowania rekrutacyjnego na studia w roku akademickim 2024/2025 [plik pdf w Monitorze UW]

ZARZĄDZENIE NR 65 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 12 czerwca 2024 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 10 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 31 stycznia 2024 r. w sprawie szczegółowych unormowań dotyczących postępowania rekrutacyjnego na studia w roku akademickim 2024/2025 [plik pdf w Monitorze UW]

Szkoły doktorskie >>>

Szkoły doktorskie

OBWIESZCZENIE NR 9 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 5 kwietnia 2024 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały nr 17 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 20 stycznia 2021 r. w sprawie zasad rekrutacji do szkół doktorskich Uniwersytetu Warszawskiego [link do Monitora UW]

ZARZĄDZENIE NR 38 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 9 kwietnia 2024 r. w sprawie ustalenia harmonogramu rekrutacji oraz zasad przeprowadzania rejestracji kandydatów do szkół doktorskich w roku akademickim 2024/2025 [link do Monitora UW]

POSTANOWIENIE NR 4 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 18 kwietnia 2024 r. w sprawie opłaty rekrutacyjnej za przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego do szkoły doktorskiej na Uniwersytecie Warszawskim [link do Monitora UW]

ZARZĄDZENIE NR 57 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 29 kwietnia 2024 r. w sprawie ustalenia limitów miejsc do szkół doktorskich w roku akademickim 2024/2025 [link do Monitora UW]

Sprawdź również:

Link do strony internetowej Szkół Doktorskich

Studia podyplomowe >>>

Studia podyplomowe

ZARZĄDZENIE NR 116 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 30 września 2021 r. w sprawie Regulaminu Studiów Podyplomowych na Uniwersytecie Warszawskim [link do Monitora UW]

POSTANOWIENIE NR 12 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 29 października 2021 r. w sprawie wysokości opłaty rekrutacyjnej na studia podyplomowe (ze zm.) [plik pdf]

Studia prowadzone na podstawie potwierdzenia efektów uczenia się zdobytych poza edukacją formalną >>>

Studia prowadzone na podstawie potwierdzania efektów uczenia się zdobytych poza edukacją formalną – RPL

UCHWAŁA NR 392 SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie potwierdzania na Uniwersytecie Warszawskim efektów uczenia się zdobytych poza edukacją formalną [plik pdf w Monitorze UW]

UCHWAŁA NR 271 SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 24 maja 2023 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu postępowania rekrutacyjnego na studia prowadzone na Uniwersytecie Warszawskim w roku akademickim 2024/2025 na podstawie potwierdzania efektów uczenia się zdobytych poza edukacją formalną wraz z załącznikiem [link do Monitora UW]