Przewodnik dla nowo przyjętych studentów UW

Zapraszamy do zapoznania się z najczęściej poszukiwanymi przez nowo przyjętych studentów UW informacjami, m.in. na temat zapisów na zajęcia, programów stypendialnych i pomocy materialnej, wymiany krajowej i zagranicznej itp., które znajdują się w przewodniku pt. „Pierwszy rok na UW”.

Publikacja dostępna jest w wersji elektronicznej [plik pdf].