Rekrutacja na rok akademicki 2023/2024

W dniu 6 czerwca 2023 r. rozpoczęła się rejestracja na studia I stopnia i jednolite studia magisterskie oraz większość studiów drugiego stopnia realizowanych w roku akademickim 2023/2024.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą studiów oraz zasadami i terminami rekrutacji (w tym również w trybie przeniesień z innych uczelni), które są dostępne w systemie Internetowej Rekrutacji Kandydatów (IRK) [link do strony].

Ogólny harmonogram na studia stacjonarne I stopnia oraz jednolite studia magisterski dostępny jest także tutaj [link do strony].

Informacje na temat zasad i terminów rekrutacji na studia znajdują się ponadto w zakładce „Akty prawne” [link do strony]. Na tej samej stronie można znaleźć linki do zasad przyjęć na studia laureatów i finalistów olimpiad w kolejnych czterech latach.