Laureaci i finaliści olimpiad/konkursów

Szczegółowe zasady przyjmowania laureatów i finalistów stopnia centralnego olimpiad ogólnopolskich, a także laureatów międzynarodowych i ogólnopolskich konkursów oraz konkursów organizowanych przez uczelnię na poszczególne kierunki i specjalności dostępne są tutaj oraz w Katalogu IRK przy danym kierunku/specjalności.

  • Kandydat może wykorzystywać uprawnienia wynikające z z uzyskanego tytułu w roku zdania matury oraz w roku następnym.
  • Kandydat nie musi potwierdzać w Biurze ds. Rekrutacji swoich uprawnień do ulg w postępowaniu kwalifikacyjnym.
  • Kandydat rejestruje się – tak, jak pozostali kandydaci – w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów.

Wystarczy, że kandydat, który korzysta z całkowitego zwolnienia z postępowania kwalifikacyjnego na dany kierunek wybierze na swoim koncie w systemie IRK ścieżkę „tytuł laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej” oraz wczyta zeskanowane zaświadczenie (nie dyplom) o uzyskanym tytule na swoim osobistym koncie rejestracyjnym, a następnie zapisze się na kierunek, na którym przysługują mu uprawnienia. Na tej podstawie zostaną uwzględnione jego uprawnienia do całkowitego zwolnienia z postępowania kwalifikacyjnego na tym kierunku.

Natomiast w przypadku gdy kandydat korzysta z częściowych uprawnień w rekrutacji na dany kierunek, poza wyborem ścieżki „tytuł laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej” i wczytaniu zaświadczenia musi również wybrać na swoim koncie ścieżkę „polska nowa matura (2005-2017)”, a następnie wybrać przedmioty zdawane na maturze oraz zapisać się na kierunek, na którym przysługują mu uprawnienia.

  • Po weryfikacji zaświadczenia olimpiady jego stan (tj. zaakceptowane, odrzucone) będzie widoczny wraz z uwagami w miejscu, gdzie kandydat wczytał zaświadczenie na swoim koncie rejestracyjnym.

UWAGA! Jeżeli zaświadczenie zostało już zaakceptowane na danym kierunku, to w przypadku zmiany kierunku lub dodania kolejnego, na którym to zaświadczenie daje ulgi, prosimy o kontakt mailowy z Biurem ds. Rekrutacji.

  • Po zakwalifikowaniu na studia kandydat musi przedłożyć oryginał zaświadczenia wraz z innymi dokumentami.