Akty prawne 2021/2022


Studia pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolite studia magisterskie

UCHWAŁA NR 578 SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie warunków, trybu i terminów postępowania rekrutacyjnego na studia pierwszego stopnia, jednolite studia magisterskie i studia drugiego stopnia na Uniwersytecie Warszawskim w roku akademickim 2021/2022 [plik pdf]

  • ZAŁĄCZNIK NR 1: Szczegółowe warunki i tryb postępowania rekrutacyjnego na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia, jednolitych studiów magisterskich i studiów drugiego stopnia na Uniwersytecie Warszawskim w roku akademickim 2021/2022 [plik pdf]
  • ZAŁĄCZNIK NR 2: Sposób przeliczania ocen ze świadectw uzyskanych za granicą, uprawniających do podjęcia studiów pierwszego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich [plik pdf]
  • ZAŁĄCZNIK NR 3: Ogólne zasady przeniesienia z innej uczelni na studia pierwszego stopnia, jednolite studia magisterskie i studia drugiego stopnia na Uniwersytecie Warszawskim w roku akademickim 2021/2022 [plik pdf]
  • ZAŁĄCZNIK NR 4: Harmonogram rekrutacji na studia pierwszego stopnia, jednolite studia magisterskie i studia drugiego stopnia na Uniwersytecie Warszawskim w roku akademickim 2021/2022 [plik pdf]
  • ZAŁĄCZNIK NR 5: Kwestionariusz dla kandydatów z niepełnosprawnościami i przewlekle chorych [plik pdf]

UCHWAŁA NR 42 SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 17 marca 2021 r. w sprawie określenia limitów przyjęć na studia w roku akademickim 2021/2022 [plik pdf]

UCHWAŁA NR 379 SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie szczegółowych zasad przyjmowania na studia laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego oraz laureatów i finalistów konkursów ogólnopolskich i międzynarodowych w roku akademickim 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 oraz 2022/2023  [plik pdf]

ZARZĄDZENIE NR 25 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie szczegółowych unormowań dotyczących postępowania rekrutacyjnego na studia w roku akademickim 2021/2022  [plik pdf w Monitorze UW] [późniejsze zmiany – plik pdf w Monitorze UW]


Szkoły doktorskie

UCHWAŁA NR 17 SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 20 stycznia 2021 r. w sprawie zasad rekrutacji do szkół doktorskich Uniwersytetu Warszawskiego  [plik pdf w Monitorze UW]

ZARZĄDZENIE NR 66 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 9 kwietnia 2021 r. w sprawie ustalenia harmonogramu rekrutacji oraz zasad przeprowadzania rejestracji kandydatów do szkół doktorskich w roku akademickim 2021/2022, z późn zm. [link do Monitora UW]

POSTANOWIENIE NR 2 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 5 marca 2021 r. w sprawie opłaty rekrutacyjnej za przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego do szkoły doktorskiej na Uniwersytecie Warszawskim  [plik pdf w Monitorze UW]


Studia podyplomowe

ZARZĄDZENIE NR 116 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 30 września 2021 r. w sprawie Regulaminu Studiów Podyplomowych na Uniwersytecie Warszawskim [link do Monitora UW]

POSTANOWIENIE NR 12 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 29 października 2021 r. w sprawie wysokości opłaty rekrutacyjnej na studia podyplomowe [link do Monitora UW]