Elektroniczna Legitymacja Studencka (ELS)

Zdjęcie do Elektronicznej Legitymacji Studenckiej można wgrać do systemu po zakwalifikowaniu się na studia. Wcześniej nie jest to konieczne.

Kandydat drukuje podanie o wydanie Elektronicznej Legitymacji Studenckiej (ELS) z osobistego konta rejestracyjnego w systemie IRK (link: wydruk podań) po wczytaniu do systemu swojej fotografii.

Należność za ELS w wysokości 17 zł należy wpłacać na wyodrębniony rachunek w Banku Millenium S.A.:

Uniwersytet Warszawski
Krakowskie Przedmieście 26/28
56116022020000000076486236
opłata za wydanie legitymacji

Opłatę za ELS powinny wpłacać wyłącznie osoby zakwalifikowane na studia!

W przypadku jeśli kwalifikacja na dany kierunek prowadzona jest na podstawie złożenia kompletu wymaganych dokumentów, potwierdzenie dokonania opłaty za ELS musi zostać do nich dołączone.