Kandydaci z maturą dwujęzyczną

Kandydatom z klas dwujęzycznych przelicza się wynik z matury dwujęzycznej tylko z języka obcego na wynik na poziomie rozszerzonym według wzoru:

R = D x 4/3

gdzie:

  • D oznacza wynik poziomu dwujęzycznego
  • R oznacza wynik poziomu rozszerzonego

Wynik maksymalny z poziomu rozszerzonego nie może przekroczyć 100% (jeżeli jest wyższy – otrzymuje wartość 100%).