Legalizacja pobytu na terytorium Polski

Obywatele UE / EFTA wjeżdżają do Polski bez wizy i mogą przebywać na terytorium Polski nie legalizując swojego pobytu przez okres 3 miesięcy. Jeżeli zamierzają przedłużyć pobyt powinni przed upływem 3 miesięcy dokonać rejestracji pobytu na terytorium Polski.

Obywatele krajów nienależących do UE / EFTA przed przyjazdem do Polski powinni uzyskać wizę polską w konsulacie Ambasady Polskiej w swoim kraju. W celu przedłużenia pobytu na terytorium Polski należy wystąpić o wydanie karty czasowego pobytu przed datą upływu ważności wizy.Legalizacją pobytu cudzoziemców na terenie Warszawy zajmuje się:

Wydział Spraw Cudzoziemców

Oddział Legalizacji Pobytu
ul. Marszałkowska 3/5, 00-624 Warszawa

zasięg działania:

m.st. Warszawa, powiaty: ciechanowski, garwoliński, gostyniński, grodziski, legionowski, łosicki, makowski, miński, mławski, nowodworski, ostrołęcki ostrowski, otwocki, piaseczyński, płocki, płoński, pułtuski, pruszkowski, przasnyski, siedlecki, sierpecki, sokołowski, sochaczewski, warszawski zachodni, węgrowski, wołomiński, wyszkowski, żuromiński, żyrardowski


Dokument źródłowy:

Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach