Oferta studiów

Lista kierunków studiów w rekrutacji na rok akademicki 2021/2022

wraz z linkami do opisów studiów oraz zasad i terminów rekrutacji, znajdujących się w systemie Internetowej Rekrutacji Kandydatów

Wydział „Artes Liberales”

Pierwszego stopnia

Stacjonarne

Drugiego stopnia

Stacjonarne

Wydział Archeologii

Pierwszego stopnia

Stacjonarne

Drugiego stopnia

Stacjonarne

Niestacjonarne (zaoczne)

Wydział Biologii

Pierwszego stopnia

Stacjonarne

Drugiego stopnia

Stacjonarne

Wydział Chemii

Pierwszego stopnia

Stacjonarne

Drugiego stopnia

Stacjonarne

Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii

Pierwszego stopnia

Stacjonarne

Niestacjonarne (zaoczne)

Drugiego stopnia

Stacjonarne

Niestacjonarne (zaoczne)

Wydział Filozofii

Pierwszego stopnia

Stacjonarne

Niestacjonarne (zaoczne)

Drugiego stopnia

Stacjonarne

Niestacjonarne (zaoczne)

Wydział Fizyki

Pierwszego stopnia

Stacjonarne

Drugiego stopnia

Stacjonarne

Wydział Geografii i Studiów Regionalnych

Pierwszego stopnia

Stacjonarne

Niestacjonarne (zaoczne)

Drugiego stopnia

Stacjonarne

Wydział Geologii

Pierwszego stopnia

Stacjonarne

Drugiego stopnia

Stacjonarne

Wydział Historii

Pierwszego stopnia

Stacjonarne

Niestacjonarne (zaoczne)

Drugiego stopnia

Stacjonarne

Niestacjonarne (zaoczne)

Wydział Lingwistyki Stosowanej

Pierwszego stopnia

Stacjonarne

Drugiego stopnia

Stacjonarne

Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki

Pierwszego stopnia

Stacjonarne

Drugiego stopnia

Stacjonarne

Wydział Nauk Ekonomicznych

Pierwszego stopnia

Stacjonarne

Niestacjonarne (wieczorowe)

Drugiego stopnia

Stacjonarne

Niestacjonarne (wieczorowe)

Niestacjonarne (zaoczne)

Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych

Pierwszego stopnia

Stacjonarne

Niestacjonarne (zaoczne)

Drugiego stopnia

Stacjonarne

Niestacjonarne (zaoczne)

Wydział Nauk o Kulturze i Sztuce

Pierwszego stopnia

Stacjonarne

Niestacjonarne (zaoczne)

Drugiego stopnia

Stacjonarne

Niestacjonarne (zaoczne)

Wydział Neofilologii

Pierwszego stopnia

Stacjonarne

Niestacjonarne (wieczorowe)

Drugiego stopnia

Stacjonarne

Niestacjonarne (zaoczne)

Wydział Orientalistyczny

Pierwszego stopnia

Stacjonarne

Niestacjonarne (wieczorowe)

Drugiego stopnia

Stacjonarne

Wydział Pedagogiczny

Pierwszego stopnia

Stacjonarne

Niestacjonarne (zaoczne)

Drugiego stopnia

Stacjonarne

Niestacjonarne (zaoczne)

Jednolite magisterskie

Stacjonarne

Niestacjonarne (zaoczne)

Wydział Polonistyki

Pierwszego stopnia

Stacjonarne

Drugiego stopnia

Stacjonarne

Niestacjonarne (zaoczne)

Wydział Prawa i Administracji

Pierwszego stopnia

Stacjonarne

Niestacjonarne (zaoczne)

Drugiego stopnia

Stacjonarne

Niestacjonarne (wieczorowe)

Niestacjonarne (zaoczne)

Jednolite magisterskie

Stacjonarne

Niestacjonarne (wieczorowe)

Wydział Psychologii

Pierwszego stopnia

Niestacjonarne (zaoczne)

Drugiego stopnia

Stacjonarne

Jednolite magisterskie

Stacjonarne

Niestacjonarne (wieczorowe)

Wydział Socjologii

Pierwszego stopnia

Stacjonarne

Drugiego stopnia

Stacjonarne

Niestacjonarne (zaoczne)

Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji

Wydział Zarządzania

Pierwszego stopnia

Stacjonarne

Niestacjonarne (wieczorowe)

Niestacjonarne (zaoczne)

Drugiego stopnia

Stacjonarne

Niestacjonarne (zaoczne)

Centrum Europejskie

Pierwszego stopnia

Stacjonarne

Centrum Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych i Edukacji Europejskiej UW

Pierwszego stopnia

Stacjonarne

Drugiego stopnia

Stacjonarne

Centrum Nauk Sądowych Uniwersytetu Warszawskiego

Drugiego stopnia

Stacjonarne

Instytut Ameryk i Europy

Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego

Drugiego stopnia

Stacjonarne

Kolegium Międzydziedzinowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych i Społecznych (Kolegium MISH)

Drugiego stopnia

Stacjonarne

Pierwszego stopnia / jednolite magisterskie

Stacjonarne

Kolegium Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Matematyczno-Przyrodniczych (Kolegium MISMaP)

Drugiego stopnia

Stacjonarne

Pierwszego stopnia / jednolite magisterskie

Stacjonarne

Uniwersyteckie Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym i Zrównoważonym Rozwojem

Pierwszego stopnia

Stacjonarne

Drugiego stopnia

Stacjonarne

Zasady i terminy rekrutacji dla poszczególnych kierunków studiów dostępne są na stronie irk.oferta.uw.edu.pl