Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

Harmonogram rekrutacji na rok akademicki 2023/2024

Ogólny harmonogram rekrutacji na studia I i II stopnia oraz jednolite studia magisterskie na rok akademicki 2024/2025 znajduje się tutaj [link do strony].


Harmonogram rekrutacji na studia II stopnia
prowadzone od semestru letniego roku akademickiego 2023/2024

Lp.
Oferta studiów od semestru letniego 2023/2024
Terminy rejestracji
1 Chemia (Chemistry), stacjonarne, drugiego stopnia 04.01.2024 – 22.01.2024
2 Chemia medyczna, stacjonarne, drugiego stopnia 04.01.2024 – 01.02.2024
3 Chemia stosowana, stacjonarne, drugiego stopnia 04.01.2024 – 22.01.2024
4 Geologia stosowana, stacjonarne, drugiego stopnia 04.01.2024 – 01.02.2024
5 Indywidualne studia międzydziedzinowe prowadzone przez Kolegium Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Matematyczno – Przyrodniczych, stacjonarne, drugiego stopnia 04.01.2024 – 24.01.2024
6 Inżynieria obliczeniowa, stacjonarne, drugiego stopnia 04.01.2024 – 02.02.2024
7 Nanoinżynieria, stacjonarne, drugiego stopnia 04.01.2024 – 15.02.2024

W zakładkach „REKRUTACJA” i „OFERTA” w systemie Internetowej Rekrutacji Kandydatów (IRK) [link do strony] można znaleźć wszystkie pozostałe terminy, w tym terminy egzaminów wstępnych, ogłoszenia wyników oraz składania dokumentów, a także zasady rekrutacji na poszczególne studia.

Terminy rekrutacji na ww. studia określone zostały w załączniku nr 4 do uchwały Senatu UW [link do pliku pdf].


Harmonogram drugiej (sierpniowo-wrześniowej) tury rekrutacji

na studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie, na których limit miejsc nie został wypełniony w pierwszym naborze (ewentualnie również na studia niestacjonarne oraz studia II stopnia)*

Rozpoczęcie rejestracji na studia w systemie IRK 17 sierpnia 2023
Ostatni dzień rejestracji na studia w systemie IRK 11 września 2023
Ostatni dzień wnoszenia opłat rekrutacyjnych 12 września 2023
Ostatni dzień wprowadzania wyników przez kandydatów 15 września 2023
(Dodatkowe) egzaminy wstępne i rozmowy kwalifikacyjne (w tym sprawdzające znajomość języka polskiego) 19-20 września 2023*
Ogłoszenie wyników rekrutacji 22 września 2023
Przyjmowanie dokumentów od kandydatów zakwalifikowanych na studia 25-26 września 2023

kolejny termin w przypadku niewypełnienia limitu miejsc:

27-28 września 2023

* Dokładne daty egzaminów/rozmów kwalifikacyjnych (w tym sprawdzających znajomość języka polskiego), a także pozostałe terminy rekrutacji (w tym na studia niestacjonarne pierwszego stopnia i jednolite magisterskie oraz studia drugiego stopnia, na których nie obowiązuje ww. harmonogram) podane są w zał. nr 4 do uchwały Senatu [link do pliku pdf].

Terminy dla poszczególnych kierunków studiów zostały również opublikowane w systemie Internetowej Rekrutacji Kandydatów (w zakładkach „OFERTA” oraz „Rekrutacja”) – link do strony