Ważne informacje dla kandydatów z dyplomem matury IB lub EB

 


Ważne informacje na temat odpowiedników poziomów egzaminów maturalnych w ramach IB i EB:

Kandydaci z Maturą Międzynarodową (IB):

egzaminy poziomy kandydat wskazuje w systemie Internetowej Rekrutacji Kandydatów (IRK) jako poziomy:
języki (ojczysty i obce) Ab initio lub B SL SL
A (SL lub HL) oraz literature and performance* HL
B HL HL
Mathematical Studies SL SL
pozostałe przedmioty SL SL
HL HL

* Języki obce na poziomie A – HL lub SL (z wyjątkiem języka polskiego) lub literature and performance będą przeliczane na poziom dwujęzyczny  – patrz poniżej: Uwzględnienie wyników na poziomie dwujęzycznym.

UWAGA DOTYCZĄCA JĘZYKA POLSKIEGO:

W przypadku języka polskiego na dyplomie IB:

  • poziom A (HL lub SL) oraz B HL uznaje się za poziom HL (rozszerzony); kandydat wybiera na swoim koncie rejestracyjnym w systemie IRK przedmiot „język polski” oraz wpisuje wynik w pole z poziomem HL;
  • poziomy Ab initio oraz B SL uznaje się za poziom SL (podstawowy); kandydat wybiera na swoim koncie rejestracyjnym w systemie IRK przedmiot „język polski” oraz wpisuje wynik w pole z poziomem SL.

Jeżeli w zasadach rekrutacji dla danego kierunku zostało tak przewidziane, w przypadku kandydatów, którzy nie mieli możliwości zdawania na Maturze Międzynarodowej języka polskiego bierze się pod uwagę język obcy na poziomie A lub literature and performance. Kandydat wybiera na swoim koncie rejestracyjnym w systemie IRK opcję „w przypadku braku języka polskiego, język A/literature and performance” oraz dodatkowo zaznacza język obcy, który zdał na poziomie A/literature and performance (np. wybiera „IB język angielski (A/literature and performance)”);

WAŻNE!
Wymagania dotyczące znajomości języka polskiego (na studiach w języku polskim) – link do strony


Kandydaci z Maturą Europejską (EB)

egzaminy poziomy kandydat wskazuje w systemie Internetowej Rekrutacji Kandydatów (IRK) jako poziomy:
języki
(ojczysty i obce)
L1, L4 lub L5 poziom podstawowy
L1+3, L2 lub L3 poziom rozszerzony
poziom L2+3*
pozostałe przedmioty 2(x45) lub 3(x45) poziom podstawowy
4(x45) lub 5(x45)
5+3 (dodatkowo w przypadku matematyki)
poziom rozszerzony

* Języki obce na poziomie L2+3 będą przeliczane na poziom dwujęzyczny (zasada ta nie ma zastosowania dla języka polskiego) – patrz poniżej: Uwzględnienie wyników na poziomie dwujęzycznym.

UWAGA DOTYCZĄCA JĘZYKA POLSKIEGO:

Jeżeli w zasadach rekrutacji dla danego kierunku zostało tak przewidziane, w przypadku kandydatów, którzy nie mieli możliwości zdawania na Maturze Europejskiej języka polskiego bierze się pod uwagę język obcy na poziomie L1 lub L1+3. Kandydat wybiera na swoim koncie rejestracyjnym w systemie IRK opcję „w przypadku braku języka polskiego, język L1” oraz dodatkowo zaznacza język obcy, który zdał na poziomie L1 lub L1+3 (np. wybiera „EB język angielski”).

WAŻNE!
Wymagania dotyczące znajomości języka polskiego (na studiach w języku polskim) – link do strony


UWZGLĘDNIENIE WYNIKÓW NA POZIOMIE DWUJĘZYCZNYM:

Wynik z języka obcego (z wyjątkiem języka polskiego) na poziomie L2+3 na dyplomie EB oraz na poziomie A lub literature and performance na dyplomie IB uwzględniane są w rekrutacji jako wyniki na poziomie dwujęzycznym oraz przeliczane na wyniki na poziomie rozszerzonym według następującego wzoru:

R = D x 4/3

gdzie:

  • D oznacza wynik poziomu dwujęzycznego
  • R oznacza wynik poziomu rozszerzonego

Wynik maksymalny z poziomu rozszerzonego nie może przekroczyć 100%; jeżeli jest wyższy – otrzymuje wartość 100%.