Opłaty

Opłata rekrutacyjna

Wysokość opłaty rekrutacyjnej w rekrutacji na semestr letni w roku akademickim 2018/2019 wynosi 85 zł za jeden kierunek/ specjalność studiów.

System naliczy odpowiednią wysokość opłaty w zależności od liczby wybranych kierunków/specjalności. Jedna opłata obejmuje wszystkie formy studiów wybrane w ramach realizowanego w danej jednostce kierunku/specjalności … czytaj dalej

______________________________________________________________

Opłaty za studia

Stawki opłat za studia, które obowiązują w roku akademickim 2018/2019 znajdują się tutaj

______________________________________________________________

Opłata za wydanie legitymacji studenckiej

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie studiów, wysokość opłaty za Elektroniczną Legitymację Studencką wynosi 17 zł. Kandydaci wnoszą opłatę po zakwalifikowaniu na studia, a dowód jej wpłaty dostarczają wraz z innymi dokumentami do odpowiedniej jednostki rekrutującej … czytaj dalej