Opłaty

Opłata rekrutacyjna

Opłata rekrutacyjna za rejestrację na jeden wybrany kierunek, poziom i formę studiów wynosi 85 zł, a w przypadku kierunków studiów, na których kryterium kwalifikacyjnym dla wszystkich kandydatów jest egzamin wstępny – 100 zł. Wysokość wniesionej opłaty rekrutacyjnej musi być zgodna z liczbą wybranych kierunków studiów, na których została naliczona odrębna opłata.  … czytaj dalej

______________________________________________________________

Opłaty za studia

Stawki opłat za studia, które obowiązują w roku akademickim 2019/2020 znajdują się tutaj

______________________________________________________________

Opłata za wydanie legitymacji studenckiej

Wysokość opłaty za wydanie Elektronicznej Legitymacji Studenckiej (ELS) wynosi 22 zł. Kandydaci wnoszą opłatę po zakwalifikowaniu na studia, a dowód jej wpłaty dostarczają wraz z innymi dokumentami do odpowiedniej jednostki rekrutującej … czytaj dalej