Opłaty

Opłata rekrutacyjna

Opłata rekrutacyjna za rejestrację na jeden wybrany kierunek, poziom i formę studiów wynosi 85 zł. Jeżeli kandydata obowiązuje egzamin pisemny, egzamin ustny lub rozmowa kwalifikacyjna, opłata rekrutacyjna wynosi 100 zł. W przypadku kandydatów, którzy przystępują do egzaminu lub rozmowy kwalifikacyjnej przeprowadzanych przez komisje rekrutacyjne i mających na celu wyłącznie sprawdzenie znajomości języka polskiego albo języka angielskiego, opłata rekrutacyjna wynosi 85 zł..  … czytaj dalej


Opłaty za studia

Stawki opłat za studia, które będą obowiązywać studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2021/2022 znajdują się tutaj


Opłata za wydanie Elektronicznej Legitymacji Studenckiej (ELS)

Wysokość opłaty za wydanie ELS wynosi 22 zł. Kandydaci wnoszą opłatę po zakwalifikowaniu na studia, a dowód jej wpłaty dostarczają wraz z innymi dokumentami do odpowiedniej jednostki organizacyjnej Uniwersytetu … czytaj dalej