Harmonogram rekrutacji na rok akademicki 2021/2022

Harmonogram drugiej (sierpniowo-wrześniowej) tury rekrutacji

na studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie, na których limit miejsc nie został wypełniony w pierwszym naborze (ewentualnie również studia niestacjonarne oraz II stopnia)*

Rozpoczęcie rejestracji na studia w systemie IRK 10 sierpnia 2021
Ostatni dzień rejestracji na studia w systemie IRK 13 września 2021
Ostatni dzień wnoszenia opłat rekrutacyjnych 14 września 2021
Ostatni dzień wprowadzania wyników przez kandydatów 17 września 2021
(Dodatkowe) egzaminy wstępne i rozmowy kwalifikacyjne (w tym sprawdzające znajomość języka polskiego) 20-22 września 2021*
Ogłoszenie wyników rekrutacji 24 września 2021
Przyjmowanie dokumentów od kandydatów 27-28 września 2021

kolejny termin w przypadku niewypełnienia limitu miejsc:

29-30 września 2021

* Dokładne daty egzaminów/rozmów kwalifikacyjnych (w tym sprawdzających znajomość języka polskiego), a także pozostałe terminy rekrutacji (w tym na studia niestacjonarne pierwszego stopnia i jednolite magisterskie oraz studia drugiego stopnia, na których nie obowiązuje ww. harmonogram) podane są w zał. nr 4 do uchwały Senat [plik pdf]. Terminy dla poszczególnych kierunków studiów, na których trwa jeszcze rekrutacja, zostały również opublikowane w systemie Internetowej Rekrutacji Kandydatów (IRK) (w zakładce „OFERTA”).


Harmonogram pierwszej (czerwcowo-lipcowej) tury rekrutacji  [link do strony >>>]